Företaget PolyTemp förvärvat av TMA Service i Anderstorp AB

Företaget PolyTemp förvärvades idag av TMA Service i Anderstorp AB. Förvärvet av PolyTemp innebär att TMA i fortsättningen kommer att kunna leverera fler produkter för temperering
och konditionering av vatten och olja.

All verksamhet flyttas till TMA Service i Anderstorp och kommer att utvecklas vidare där.

Besök hemsidan PolyTemp »

Polytemp-logo